Valikko Sulje

Rekisterinpitäjä 

Greon Oy (3116570-5) 

Kiilakiventie 1  
90250 OULU  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Greon Oy  

Kiilakiventie 1 
90250 OULU  

Info@greon.fi

Rekisteröidyt 

Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmien edustajat sekä yhteyshenkilöt. 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

 • Henkilötietoja käsitellään ja kerätään suostumuksen perusteella 
 • Henkilötietoja käsitellään ja kerätään oikeutetun edun kannalta 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen  
 • Palveluistamme kertominen  

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  

Yhteystiedot  

 • Henkilön nimi  
 • Yritys  
 • Yrityksen osoite 
 • sähköposti  
 • puhelinnumero  

 
Asiakastiedot  

 • Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista  
 • Tiedot tarjouspyynnöistä 
 • Tietoja mahdollisista tarvittavista tuotteista tai palveluista 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

info@greon.fi tai Kiilakiventie 1, 90250 OULU 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti

 • www-sivuston lomakkeista, jotka ovat suostuneet luovuttamaan tiedot 
 • Messukohtaamisista, jotka ovat antaneet suostumuksen 
 • Kolmannelta osapuolelta hankituista yhteydenottopyynnöistä, joihin on oikeutettu etu 
 • Tarjouspyynnöistä ja tilauksista, joihin on oikeutettu etu 
 • Hankerekistereistä, joihin on oikeutettu etu 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Greon Oy:n ulkopuolelle. 

Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa  
 • Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun tietoa tarvitaan keräystarpeeseen 
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan ohjeen avulla 

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä Greon Oy ja tämän työntekijät käsittelevät yritys- ja henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Voimme käyttää www-sivuillamme evästeitä. Mikäli näin on, käyttäjälle ilmoitetaan ja evästeet ehtoineen voi kieltää. Sivustoltamme voidaan kerätä myöskin aktiivisuus ja käyttäjädataa. 

Keräämme dataa uutiskirjeistä. 

Keräämäämme tietoa voidaan käyttää analysointiin, sekä apuna myyntiin ja markkinointiin.